Blok-Zincir (BLOCKCHAIN) Hakkında

0
174

BLOK-ZİNCİR (BLOCKCHAIN)

Blok-Zincir Nedir ?

Herkese açık, şeffaf, dağıtık, sıralı ve zaman damgalı Bitcoin transfer işlemlerini içeren
dijital küresel hesap defteridir, düz bir veri dosyası, basit bir veritabanıdır. Bitcoin’in ilk ortaya
çıktığı 2009’dan bu yana yapılan tüm işlemlerin dijital olarak saklanmasıdır. Hali hazırda
yapılan işlemler Blok-Zincir’e işlenmektedir, ileride yapılacak olan işlemler de, Blok-Zincir’e
işlenecektir. Bitcoin’le beraber ortaya çıkan, farklı kullanım alanları da olan Blok-Zincir metotu,
merkezi olmayan bir ağ yapısındaki uç bilgisayarlarda, birbirinden bağımsız olarak
saklandığından, herhangi bir merkezi hatadan kaynaklanacak problemlere karşı dirençlidir.

Blok-Zinciri Kim Tutar ?

01 Aralık 2016 tarihi itibarı ile küresel hesap defterinin büyüklüğü 92 Gigabyte’dır.
Dileyen herkes, merkezi olmayan Bitcoin ağına bağlanarak, bu verileri kendi bilgisayarına
indirelebilir, kontrol edebilir, isterse küresel defterin bir kopyasını kendi bilgisayarında tutmaya
başlayarak Bitcoin sistemine destek verebilir. Blok-Zincir’i kendi bilgisayarında tutan uçlara
tam uç (full node) adı verilir. Bitcoin ağına bağlı tüm uçlarda (bilgisayar) Blok-Zincir erişilebilir
durumdadır, ancak sadece tam uçlar 92 Gigabyte verinin tamamını tutarlar [36]. Tam uç
olmanın şimdilik teşvik edici bir ödülü veya getirisi yoktur.
https://blockchain.info/, https://blockexplorer.com/, https://insight.bitpay.com/ veya
http://blockr.io/ gibi adreslerden, Bitcoin Blok-Zincir’lerini anlık ve tarihsel olarak incelemek
mümkündür. Gerçekte, bu siteler de Bitcoin ağına bağlı tam uçlardır.
Bitcoin ağına bağlı tam uçlar, sadece kendi doğruladıkları blokları saklarlar. Blok
içerisindeki tüm işlemler geçerlidir, bloğu hazırlayan madenci iş ispatı yapmıştır, her bir tam uç
iş ispatlarını da kontrol eder, tam uçlar doğrulayamadığı hiç bir bloğu saklamazlar. Eğer bir
blok tüm uçlarda aynıysa, o blok üzerinde oy birliği veya mutabakat olduğu anlamına gelir.
Nadir ve kısa süreli geçici durumlarda, son eklenen bloklar bazı uçlarda farklılık gösterebilir, bu
sorun kısa sürede sistem tarafından otomatik olarak çözülür.

Her blok, kendinden bir önceki bloğun özetini içerir, bu sayede bloklar birbirine
bağlanmış ve zincir oluşturmuş olurlar. Mevcut bloğun özet değeri bulunurken, bir önceki
bloğun özeti değeri de işleme katılır. Herhangi bir bloğu değiştirmek isteyen kötü niyetli bir
ucun, ileriye doğru tüm blokları değiştirmesi gerekecektir. Fakat her bir blok oluşturulurken iş
ispatı istendiğinden, blokları değiştirmeye kalkan bir ucun ileriye doğru tüm bloklar için de iş
ispatı yapması gerekecektir. Bu, devasa işlem gücü gerektireceğinden dolayı mümkün değildir.
Bu özellik, Blok-Zincir’in ve tabii ki Bitcoin’in en güçlü yanlarından biridir. Bir blok ne kadar
eskiyse, o kadar güvenilir ve değiştirilmesi imkansıza yakındır

 

Blok-Zincir Veri Yapısı

Bir blokta en az bir işlem
olmalıdır. Bir blok, 1 Mega Byte olarak tasarlanmıştır. Blok üst-bilgisi, bloğa ilişkin detay
olmayan bilgileri içerir, 80 byte’lık yer kaplar. Detaylar Bitcoin transfer işlemleridir, bir işlem en
az 250 byte’dır. Ortalama olarak bir blokta 350-500 adet işlem yer alır.
Bir blok içerisindeki tüm işlemler ikişerli gruplar halinde özetlenir, ortaya çıkan özetler
yine kendi aralarında ikişerli gruplar halinde özetlenir. Bu işlem tek bir özet elde edene kadar devam ettirilir. İşlemlerin ikişerli özetlenmelerinden oluşan ağaç yapısına Merkle Ağacı,
sonuçta ulaşılan tek özete ise Merkle Kökü denir. Bir bloğa ait herhangi bir işlemde değişiklik
yaptığınızda, hem Merkle kökü değişecek hem de bloğun özeti değişmiş olacağından, o bloktan
sonraki tüm bloklar doğrulanamaz hale gelecektir. Bu yapı hiç bir işlemin geriye doğru
değiştirilememesini sağlar.
Bitcoin sisteminin ilk bloğunun adı “genesis block” olarak isimlendirilmiştir ve 4 Ocak
2009’da üretilmiştir. 50 Bitcoin’in, Satoshi Nakamoto’ya ait Bitcoin adresine aktarılmasıyla
başlatılan ilk bloktur. Tüm blokların atasıdır, herhangi bloktan geriye doğru bakmaya başlanırsa,
en sonunda Genesis bloğuna ulaşılır

Değerlendirme

İnternet altyapısı Blok-Zincir’e, elektronik posta hizmeti ise Bitcoin’e benzetilebilir.
Bitcoin, Blok-Zincir’in bir uygulamasıdır. Blok-Zincir’le yapabilecek çok farklı uygulamalar
olabilir. Blok-Zincir şimdilik sadece finansal alandaki kullanımı üzerinde çalışılsa da, finans
dışındaki konularda da kullanımı aktif araştırma ve geliştirme alanıdır. Güçlü merkezi bir
otoriteye alternatif olan Blok-Zincir, merkezi otorite olmaksızın, göreceli olarak daha güçsüz
bireyselliklerin birleşmesinden ortaya çıkan güvenilir, sağlam, şeffaf ve hesap verebilir bir
sistemdir.
Bitcoin ağındaki her bir ucu karıncaya benzetirsek, hiç bir karınca tek başına koloniyi
temsil edemez, tek bir karıncaya zarar vermekle, koloniye neredeyse hiç bir zarar verilemez.
Blok-Zincir karıncaların uyguladığı basit kurallardan ortaya çıkan dev bir koloni aklıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here